สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT & Ardruino) , Data Mining & Rapid Miner ม การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

จำนวนคนที่ออนไลน์อยู่ : คน , ใครออนไลน์อยู่ จุฑามาศ ขุนแสน  ,  จุฑามาศ ขุนแสน  ,  alongkon tunok  ,  alongkon tunok  ,  alongkon tunok  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  alongkon tunok  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  รามพงศ์ ครองใจ  ,  จุฑามาศ ขุนแสน  ,  ธนกร ตันเถียร  ,  พีรพัฒน์ สุดยอด  ,  พีรพัฒน์ สุดยอด  ,  alongkon tunok  ,  จุฑามาศ ขุนแสน  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  ธนกร ตันเถียร  ,  alongkon tunok  ,  จุฑามาศ ขุนแสน  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  สุทธิพงศ์ หมายทรัพย์  ,  สุทธิพงศ์ หมายทรัพย์  ,  ธนกร ตันเถียร  ,  สุรวุฒิ สกุลทิพย์  ,   , 

เข้าสู่ระบบ

Valid.
Please fill out this field.
Valid.
Please fill out this field.


ข่าว/กิจกรรม/ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 07-03-2564 อัพเดต สไลด์วิชา OOP, วันที่ 07-03-2564 อัพเดต สไลด์วิชา IoT, วันที่ 14-01-2564 อัพเดต สไลด์วิชา OOP บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 , วันที่ 14-01-2564 อัพโหลดวิดีโอสาธิตการใช้งาน Servo Motor และ DC Motor, วันที่ 14-12-2563 วิชา OOAD อัพเดตอัพเดตเนื้อหาบทที่ 1- บทที่ 4 , วันที่ 10-12-2563 อัพเดตเนื้อหาวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ,

สำหรับนักพัฒนา / คอร์ที่เปิดสอบรม / คอร์สเรียนออนไลน์ /...

Avatar พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    
Avatar Python Avatar Java & NetbeanIDE Avatar IoT อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
     
Avatar Data Mining เหมืองข้อมูล Avatar Visual Basic.NET 2010 Avatar PHP & MySQLวิดีโอ

 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชันจองที่จอดรถอัจริยะ
โดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง

วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

โครงงานระบบบริหารและจัดการโรงแรม

วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

โครงงาน Game OX และ Snake2D

จัดทำโดย
1.นางสาว ธัญญาเรศ สุวรรณรัศมี รหัส 6030122113303
2.นางสาว ชนิกานต์ ขาวเนียม รหัส 6030122113308
3.นาย ปริญญา ขำแผลง รหัส 6030122113313
4.นาย เตชินท์ บัวใจบุญ รหัส 6030122113314
5.นาย นิติ ใจเที่ยง รหัส 6030122113324
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่46 ภาค กศ.พบ

วิชาอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

โครงงานที่ 1 : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Part1

การสาธิตการทำงานของ DC Mortor

การสาธิตการทำงานของ Servo Mortor

 
IoT โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบจองที่จอดรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง

IoT โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมตู้เลี้ยงปลาโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
IoT โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนตู้จดหมายโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
IoT : โครงงาน IoT-1
IoT : โครงงาน IoT-2
IoT : โครงงาน IoT-3
IoT : วิดีโอสาธิต การทดลองการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วย Ardruino R3

IoT : วิดีโอสาธิต การทดลองการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วย Ardruino R3 ผ่าน Blynk

IoT : วิดีโอ ระบบควบคุมแสงสำหรับถ่ายภาพในสตูดิโอ

บทความน่าสนใจ
- การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม ( ที่นี่ )
- PHP Thai Date ตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างการเขียน function ให้แสดงวันที่และเวลาในรูปแบบของภาษาไทย ( ที่นี่ )

Links
- NetbeanIDE
- UML
- Appserv

 

ฟังเพลง


ติดต่อเรา

siam2dev@hotmail.com

Bangkok, Thailand

099-0874433

 


TAG
E-Learning Developer Java VB.NET C#.NET PHP ML A.I. Deep Learning OOAD OOP UML OOSE Etc.

Powered by siam2dev.net