สยามทูเดฟ(siam2dev)

     สยามทูเดฟ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE , การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ Android , iOS, React , IOnic , Google Flutter, การเรียนรู้ของเครื่อง ML , Deep-Learning และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++


จำนวนคนที่ออนไลน์อยู่ : คน , ใครออนไลน์อยู่ จุฑามาศ ขุนแสน  ,  alongkon tunok  ,  ธวัชชัย นาคสนอง  ,  รามพงศ์ ครองใจ  ,  ธนกร ตันเถียร  ,  พีรพัฒน์ สุดยอด  ,  สุทธิพงศ์ หมายทรัพย์  ,  สุรวุฒิ สกุลทิพย์  ,   , 

เข้าสู่ระบบ

Valid.
Please fill out this field.
Valid.
Please fill out this field.