siam2dev.net

        ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ด้วย Microsoft Visual Studio.net 2005 - 2008 - 2010 กับการใช้งาน MS-SQL Server, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java & NetBean IDE, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP & MySQL, การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา PocketPC, J2ME, และ E-Learning ที่ดีที่สุด +++

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา (Java)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา

ประวัติภาษาจาวา

การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม NetBeatIDE

ไวยากรณ์ทางภาษาจาวา (Java Syntax)

ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Data Type)

คลาสห่อหุ้มชนิดข้อมูล (Type Wrapper Class)

ตัวดำเนินการ

การรับข้อมูลด้วยคลาส Scanner

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก if

โครงสร้างควบคุม คำสั่งตัดสินใจเลือก switch

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ for

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ do

โครงสร้างควบคุม คำสั่งทำซ้ำ while

คลาสสตริง (String)

คลาสคณิตศาสตร์ (Math)

คลาสจัดรูปแบบ (Format)

คลาสวันที่ (Date/Time)

อาร์เรย์

อาร์เรย์ 2D

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คลาส และ วัตถุ

เมธอด

การห่อหุ้ม

การรับทอดมรดก

พอลิมอร์ฟิซึม

อินเตอร์เฟซ

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL

การเพิ่มข้อมูล (Insert)

การลบข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระบบการซื้อ-ขายสินค้า

ระบบการจองห้องพักโรงแรม

ระบบคลินิกรักษาโรคทั่วไป

ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์

Netbean

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา (Introduction to Java)

  Counters free

  • ความหมายของภาษาจาวา

       ภาษาจาวา (Java Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และสำเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทนและแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่ภาษาจาวาไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ปัจจุบันมาตรฐานของภาษาจาวาดูแลโดย Java Community Process ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการ ที่อนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกำหนดความสามารถในจาวาแพลตฟอร์มได้ โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาส (Class) คือที่เก็บเมทธอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจำพฤติกรรม

       ภาษาได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบทางภาษาเหมือนภาษา C และ C++ ซึ่งทำให้โปรแกรมเมอร์ส่วนมากนั้นคุ้นเคยกับมันได้ดีขึ้น และ Sun Microsystems เผยแพร่ Java 1.0 ในปี 1995 โดยมีคำกล่าวว่า "Write Once, Run Anywhere" (WORA) ซึ่งมันฟรี เขียนเพียงครั้งเดียวและสามารถนำไปรันได้บนทุกแพลตฟอร์ม

  • java write once run anywhere
  • Responsive image

  • รุ่นต่าง ๆ ของภาษาจาวา

1.0 (ค.ศ. 1996) — ออกครั้งแรกสุด
1.1 (ค.ศ. 1997) — ปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยเพิ่ม inner class
1.2 (4 ธันวาคม, ค.ศ. 1998) — รหัส Playground ด้านจาวาแพลตฟอร์มได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน API และ JVM (API สำคัญที่เพิ่มมาคือ Java Collections Framework และ Swing; ส่วนใน JVM เพิ่ม JIT compiler) แต่ตัวภาษาจาวานั้น เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (เพิ่มคีย์เวิร์ด strictfp) และทั้งหมดถูกเรียกชื่อใหม่ว่า "จาวา 2" แต่ระบบเลขรุ่นยังไม่เปลี่ยนแปลง
1.3 (8 พฤษภาคม, ค.ศ. 2000) — รหัส Kestrel แก้ไขเล็กน้อย
1.4 (13 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 2002) — รหัส Merlin เป็นรุ่นที่ถูกใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน (ขณะที่เขียน ค.ศ. 2005)
5.0 (29 กันยายน, ค.ศ. 2004) — รหัส Tiger (เดิมทีนับเป็น 1.5) เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในภาษาจาวา เช่น Annotations ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่านำมาจากภาษาซีชาร์ป ของบริษัทไมโครซอฟท์, Enumerations, Varargs, Enhanced for loop, Autoboxing, และที่สำคัญคือ Generics
6.0 (11 ธันวาคม, ค.ศ. 2006) [1] — รหัส Mustang เป็นรุ่นในการพัฒนาของ Java SDK 6.0 ที่ออกมาให้ทดลองใช้ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004
7.0 — รหัส Dolphin กำลังพัฒนา [2]
8.0เริ่มใช้แล้ว

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาจาวา

 

 • Java Compiler

       ในการเขียนโปรแกรมในภาษา Java เราต้องการ Java Compiler เพื่อทำการแปลงโค้ดของโปรแกรมที่เขียนเป็น bytecode เพื่อนนำไปรันในแต่ละแพลตฟอร์มต่อไป โดยเรียกว่า Java Platform (JDK) ซึ่งประกอบไปด้วยคอมไพล์เลอร์ ในการแปลงโค้ดภาษา Java ให้เป็น Bytecode และ Java virtual machine (JVM) สำหรับรันโปรแกรมของภาษา Java ในแต่ละแพลตฟอร์ม สำหรับในบทเรียนนี้เราจะใช้ IDE ในการพัฒนาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 • Java Platform

  จาวาแพลตฟอร์ม (Platform) คือเหมือนสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราสามารถ Execute โปรแกรมที่เขียนจากภาษา Java ได้นั่นเอง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Java Visual Mechine (JVM) และ Runtime Library โดยทาง Sun ที่เป็นเจ้าของ Java ได้ทำการกำหนด Platform ไว้ 3 Edition ด้วยกัน

  Java Platform ชื่อเต็ม คำอธิบาย (Description)
  J2ME Java 2 Micro Edition Java ME หรือ Java Platfrom Micro Edition เป็นน้องเล็กสุดในตระกูล Java ทั้งหมด เพราะ Footprint ของมันค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนา Application บน Mobile Devices , PDA ในสมัยก่อน หรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก
  J2SE Java 2 Standart Edition Java SE หรือ Java Platform Standard Edition เป็นลูกคนกลาง ใน Edition ทั้งหลาย ใน Edition นี้จะมี API อะไรหลาย ๆ อย่างที่เราจำเป็นต้องใช้กันในการเขียนโปรแกรมแบบ High Level เช่นพวก การเชื่อมต่อกับ Database, GUI, Network และ Security เข้ามาทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมทั่ว ๆ ไปได้อย่างง่ายดาย
  J2EE Java 2 Enterprise Edition Java EE หรือ Java Platform Enterprise Edition เป็นพี่โตสุดในบรรดาทั้งหมดที่ว่ามา โดยจะมีทุกอย่างที่ Java SE มี แต่จะเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะที่อยู่ในองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพและความทนทานสูง ถ้าไปอ่านเจอในเว็บไหน หรือใครพูดที่ไหนว่า J2ME, J2SE หรือ J2EE

   

 • เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภาษา Java

       Integrated Development Environment (IDE) คือเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้โปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปมันมักจะประกอบไปด้วย Text Editor คอมไพลเลอร์และการ Build อัตโนมัติ และ Debugger

คุณสามารถเลือกใช้ IDE อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ และถ้าหากคุณยังใหม่กับการเขียนโปรแกรมภาษา Java เราแนะนำให้คุณใช้ NetBeans คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ https://netbeans.org/downloads/ และเลือก Java EE สำหรับการดาวน์โหลด

ที่มา : http://marcuscode.com/lang/java/introduction